ДІТЯМ СОНЦЯ - НАДІЮ

У 2013-2014 навчальному році на прохання батьків і за сприяння адміністрації школи було створено клас для дітей із синдромом Дауна.

МЕТА:

СТВОРЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО Й РОЗВИВАЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ІЗ СИНДРОМОМ ДАУНА, АДАПТУЮЧИ ІСНУЮЧІ ПРОГРАМИ ДЛЯ УЧНІВ З ВАДАМИ РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ, ВПРОВАДЖУЮЧИ ІСНУЮЧІ ПЕРЕДОВІ МЕТОДИ Й ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ, РОЗВИТКУ ТА КОРЕКЦІЇ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

ЗАВДАННЯ:

 • Соціальний розвиток в цілому, а не тільки систематичне навчання
 • Соціальна адаптація
 • Корекційна реабілітація
 • Виховання моральних цінностей
 • Формування та розвиток особистості

СПЕЦІАЛЬНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ:

 • Ситуація успіху
 • Предметно-практична діяльність
 • Розвиток мовлення
 • Комплексний підхід
 • Візуалізація

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ:

 • Встановлення позитивного емоційного контакту
 • Всебічне знання особливостей дитини, надання їй раціональної, спеціальної допомоги
 • Врахування можливостей і потреб учнів, умов оточення
 • Індивідуальне врахування вимог, методів, вибір дидактичних засобів, організації й темпу роботи
 • Доступність викладання матеріалу
 • Поступове зростання труднощів
 • Активна й свідома участь дитини в процесі навчання
 • Різнобічна наочність і приклад
 • Систематичність, стійкі знання (постійне повторення), зв’язок теорії з практикою (з життям)

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ МЕТОДИК:

 • Глобальне читання
 • Методики Зайцева
 • Методики "Нумікон"
 • Методики Монтессорі

Кiлькiсть переглядiв: 68

Коментарi